នៅថ្ង…

នៅថ្ងៃ ៨ មិនា ទិវាសិទ្ឋិនារីអន្តរជាតិកាន់តែកៀកមកដល់ហើយ ខ្ញុំ នឹងសិស្សដែកកំពុងរៀនជប៉ុនប្រមាណជា ២២នាក់គិតថា ធ្វើម្ហូបជុំគ្នាញុំាបានម្តង។ ពូកគេ សំរេចចិត្ត ធ្វើម្ហូប កុរុកេ នឹង កៀវ ញុំា ថ្ងៃនោះធ្វើបានហើយ នឹងដឹកយកមកញុំានៅសាលាជាមួយថ្នាក់ដទៃ។ ខ្ញុំក៏បានសំរេចចិត្ត អោយ ១៥ ដុល្លាទៅពួកគេ ជួយជាទុនក្នុងការធ្វើម្ហូប។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s