ថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រកាន់តែខិតមកដល់ហើយ!

កាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំបានទៅទទួល យក មួក អាវមួយកំប្លេសំរាប់ស្លៀកពាក់ក្នុងថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រ ដោយកក់អស់ ១៥ដុល្លារ។ វាពិតជារំភើបណាស់សំរាប់ខ្ញុំ ដែលធ្លាប់តែឃើញគេពាក់ រឺ ធ្លាប់តែឃើញតាមរូបថតនានា តែម្តងនេះបានពាក់ខ្លួនឯងហើយ។ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១២ កាន់តែកៀកមកដល់ហើយ ខ្ញុំកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំថ្ងៃនោះមកដល់។

 

Advertisements

2 thoughts on “ថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រកាន់តែខិតមកដល់ហើយ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s