ញញឹមមាត់បិទមិនជិត

ការងាររវល់ខ្លំាង កុំព្យូទ័រមិនដែលបានអនឡាញ ហាក់នៅឆ្ងាយនៅពីអិនធើណិត មិនដឹងថាមានពត៏មានសង្គមអ្វីខ្លះត្រូវបានគេបង្ហោះនោះទេ។ នឹកដល់រឿងនេះ ចំពេលសំរាក់ពីការងារ ផងក៏ឆ្លៀតបើកអិនធើណិត ហើយចូលក្នុង វើតប្រេសមុនគេ។ ខ្ញុំភ្ញាក់ព្រើតញញឹមបិទមាត់ស្ទើរតែមិនជិតពីព្រោះឃើញវើតប្រេសផ្ញើរសារមកខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេសខ្លះ និងភាសាខ្មែរខ្លះថា”

Congratulations on getting 10 total likes on និយាយពីព្រឹត្តិការណ៏ដែលខ្លួនជួបប្រទះទុកជាមេរៀនសំរាប់មិត្តទាំងអស់គ្នា”។

ដែលមានន័យថាប្លក់របស់ខ្ញុំទទួលការអបអរសាទរដូចឈ្នះជ័យលាភីពីវើតប្រេសដោយសារតែមានមនុស្ស ១០នាក់(ម្ចាស់ប្លក់ដទៃដប់នាក់)ចូលមក likeខ្ញុំ។ ក្នុងខណះនេះ ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្លក់ទំាង១០នាក់ដែលពេញចិត្ត និងតាមដានប្លក់របស់ខ្ញុំ សូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខានចូលមកទីនេះអស់រយះពេលជាយូរក៏ដោយ។

Advertisements

One thought on “ញញឹមមាត់បិទមិនជិត

  1. សូមអរគុណណាបងស្រីម្ចាស់ប្លក់ទំាងពីរ ចំពោះការ like។ ខ្ញុំខានដើរកាត់ភូមិ វើតប្រេសអស់រយះពេលជាយូរមកហើយ បើមានឧកាសគិតចង់ទៅចូលលេងផ្ទះរបស់ពួកបងទំាងពីរផងដែរ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s