ចង់មានឈ្មោះក្នុង អត្ថបទកំពូល

សួស្តី កូនខ្មែរឆ្នេរសមុទ្រ!
ខ្ញុំមានចម្ងល់មួយទាក់ទងទៅនឹង “​Share this” ដើម្បីចែករំលែកទៅបណ្តាញសង្គមដទៃ។ ខ្ញុំឃើញប្លក់របស់អ្នកមាន Share ច្រើនណាស់ដូចជា LinkedIn, Google + និង Print ជាដើម។ ចំពោះខ្ញុំវិញមានត្រឹមតែ Facebook, Twitter and wordpress ប៉ុណ្ណោះ។ សួរថា តើធ្វើដូចម្តេចទើបប្លក់ខ្ញុំអាចដាក់ LinkedIn, Google + និង Print ដូចជារបស់អ្នកដែរ។ សូមមេត្តប្រាប់ និងបង្រៀនខ្ញុំផង។
មួយទៀត តើ “បំរែបំរួលពត៍មាន និង បញ្ជាប់ RSS” ប្រើសំរាប់ធ្វើអ្វីដែរ?
សូមមេត្តាឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផង។
ដោយសេចក្តីគោរព។

កូនខ្មែរឆ្នេរសមុទ្រ

ជាទូទៅ មនុស្សយើងពេលធ្វើអ្វីមួយតែង តែចង់   ធ្វើអោយអ្នកដ៏ទៃបានស្គាល និងយក យើងជាគុំរូ   ជាពិសែសចង់អោយគេអោយតំលៃមកលើយើង   ថាជាមនុស្ស ពូកែរណាស់ គួរអោយចង់ រៀនសូត្រ   តាមរហូត។  ជាក់ស្តែងនៅពេលដែលខ្ញុំចេះប្រើអ៊ីធីណែតមកខ្ញុំ   តែងតែស្រាវ ជ្រាវ និងសិក្សា ពីអ្វីដែល ថ្មីៗនិងមហា   ជនទួទៅកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ នៅលើប្រពន្ធ័នេះ។  ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានចាប់អរម្មទៅលើ wordpress ដោយខ្ញុំបាន ឃើញ wordpress របស់អ្នកដ៏ទៃមានលក្ខណៈទាក់ទាញ និងអាចចែករំលាច នៅ ព្រិត្តិការ ផ្សេងៗដែលដែលបានកើតឡើង នៅក្នុងសង្គម ដែលយើងបានដឹងនិង ចង់ចែករំលាច  ទៅអោយមហាជនទូនៅក្នុងសង្គមអ៊ីធិណែតបានដឹង។ មិនតែប៉ុន្នោះមានអ្នកផ្សេងដែល ស្នេហាផ្នែកអ៊ីធិណែត និងចូល  ចិត្តតាមដានព្រិត្តិការសង្គម កំពុងបានកើតឡើងនៅ ក្នុងពិភពលោក  ជាពិសែលគឺចែក រំលែកនៅព័ត៌មាន  ផ្ទាល់ខ្លួន ទៅអោយមហាជនដឹងលឺនៅអ្វីដែលយើងមាន  និងចង់អោយមហាជន ជួយផ្តល់យោបល់ មកលើខ្លួនយើង ។នៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមបង្កើត wordpressមួយដែរ សំរាប់អោយគេស្គាល់ ខ្ញុំ  តាមwordpress ដូចអ្នកដ៏ទៃដែរ ។  ក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនទានមានបទពិសោធ៍ គ្រប់គ្រាន់ ហើយមិន  ទានមានមិត្តភក្តិ ជួយ ណែនាំខ្ធ្វើwordpressអោយបានល្អដូចគេនោះ។ ធ្វើអោយ wordpress ខ្ញុំមិនអាច  ឈានដល  អត្តបទកំពូលដូចwordpress អ្នកដ៏ទៃដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ឡើយ។   ដូច្នេះហើយធ្វើអោយខ្ញុំខិតខំព្យាយាមសំរាប់អោយwordpress ទទួលស្គាល់ អត្ថបទ ខ្ញុំណាស់ដែរ។     ទាំងនេះជាគោលបំណងដែលខ្ញុំប៉ងប្រថ្នានៅក្នុងប្រពន្ធ័ អ៊ីធិណែត សំខាប់អោមហាជន   នៅក្នុងលោក  ស្គាល់ខ្ញុំ។តើយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងមិចដើម្បីសរសេរwordpressទៅអោយវា ទទួលស្គាល់ខ្ញុំដូចអ្នកដ៏ទៃដែរ?

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s